ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
 

 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν3850/2010

 

 • Αποτελεί  υποχρέωση του εργοδότη εκτός από τον ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας 

να μεριμνήσει και για τη σύνταξη γραπτής Μελέτης 
Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για την επιχείρησή του. 

 • ΤΑ ( τεχνικός Ασφαλείας) σε μια επιχείρηση μπορεί να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης αν η επιχείρηση ανήκει στην Β η Γ κατηγορία επικυνδυνότητας και παρακολουθήσει ανάλογη εκπαίδευση λαμβάνοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  Σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνει ΤΑ εξωτερικός Συνεργάτης

 • ο Τ.Α Δύναται να συντάξει Γ.Ε.Ε.Κ (γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου) εφόσον ξέρει να το κάνει με σεμινάριο 10 ωρών αποκλείεται να συντάξει σοβαρή μελέτη άρα οφείλει να βρεί εξωτερικό συνεργάτη.
   
 • ο Εργοδότης- Επιχειρηματίας-ΤΑ έχει την Ευθύνη ( υπογράφει γι αυτό) να βρεί εξωτερικό συνεργάτη που θα εκπονήσει και θα συντάξει την Γ.Ε.Ε.Κ της επιχείρησης του. χρειάζεται πολύ προσοχή γιατί η κάθε επιχείρηση αποτελεί μοναδική περίπτωση η μελέτη χρήζει ιδιαίτερης σοβαρότητας μιας και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος θα ληφθεί σοβαρά υπ οψιν στο Δικαστήριο. αρα ο καθένας χρειάζεται να ξέρει τι και γιατί το υπογράφει
   
 • Η Γ.Ε.Ε.Κ  ελέγχεται από το κλιμάκια της επιθεώρησης και τα πρόστιμα ποικίλουν απο 1500 εως 30.000

 • Η Γ.Ε.Ε.Κ εκπονείται εφάπαξ και ο Τ.Α αφού την αποδέχεται παραλαμβάνοντας-την οφείλει να την υιοθετήσει να κάνει τις βελτιώσεις που υποδεικνύει και να αναγράφει στο Βιβλίο ΤΑ που οφείλει να τηρεί στην Επιχείρηση (ΑΘΕΩΡΗΤΟ) τις βελτιώσεις που έγιναν ή άλλες παρατηρήσεις.

 • Εφόσον αλλάζει ο εξοπλισμός η οι δομές της Επιχείρησης ο εργοδότης οφείλει να αναθεωρήσει την Γ.Ε.Ε.Κ

 •    Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι ένα από τα πιο βασικά εργαλεία για την βέλτιστη διαχείρισης της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.
  ώστε να αποφεύγονται και να προλαμβάνονται τα ατυχήματα

 • Η επιχείρηση οφείλει να εκπαιδεύει τους εργαζομένους της και να δίνει πρόσβαση στην Γ.Ε.Ε.Κ ώστε να αποφεύγονται και να προλαμβάνονται τα ατυχήματα.

 • Εμείς με έμπειρους εκιδεικευμένους συνεργάτες αναλαμβάνουμε να εκπονήσουμε την μελέτη της δικής σας επιχείρησης, με μεθοδολογία και διαδικασίες που θα αναδείξουν τυχόν προβλήματα και θα συνταχθεί Γ.Ε.Ε.Κ όχι μόνο για τους τύπους, αλλά για να σωθούν ζωές, γιατί ο κίνδυνος ενός εργατικού ατυχήματος ελοχεύει παντού. τα ατυχήματα είναι υπόθεση όλων μας μπορούν να αποφευχθούν αν το κάνεις και δική σου υπόθεση ...